Studieprogramma 2022 | 2023

Programma

De Studieclub van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging organiseert ook dit jaar weer zes lezingen, waarbij verschillende onderdelen van de tandheelkunde de revue passeren.


Zes lezingen van zes verschillende sprekers die zich hieronder voorstellen. Dit wilt u toch niet missen? Schrijf u direct in!

Alwin van Daelen

“You’re gonna need a bigger boat”  –  Restauratieve tandheelkunde breed belicht

Door middel van de titel van de voordracht, een one-liner uit de film Jaws, probeer ik uit te leggen dat het in de hedendaagse tandheelkunde gaat om beslissingen te nemen en keuzes te maken waar we soms meer “bagage” voor nodig hebben, om soms ogenschijnlijk simpele, maar ook overduidelijk gecompliceerdere tandheelkunde vraagstukken die dagelijks op ons pad komen op te kunnen lossen. Als restauratief tandarts wil ik een aantal onderwerpen nader belichten en de raakvlakken tussen de verschillende tandheelkundige deelgebieden bespreken. Ik ga aan de hand van voorbeelden dilemma’s met jullie bespreken, dilemma’s in behandelingskeuzes waar we elke dag voor staan, technieken, materialen, iets wel doen of juist niet…

 • Werk interdisciplinair, verzamel toppers om je heen, raadpleeg de literatuur en gebruik je creativiteit.
 • Gebruik niet dogmatisch altijd dezelfde behandelmethode, maar stap uit je comfortzone.
 • You’re gonna need a bigger boat!

Sarina Pichardo

Medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak (MRONJ): Diagnose en behandeling


Medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak is een steeds vaker voorkomend probleem bij patiënten met medicamenteuze behandeling van osteoporose en botmetastasen. In de lezing wordt gesproken over de diagnose en behandeling. Daarnaast worden handvatten geboden voor de praktijk. Wat te doen om te voorkomen, wat te doen bij klachten, hoe te handelen bij spoedprocedures (bv extracties) of bij electieve procedures (implantologie) en het gebruik van botafbraakremmers (bisfosfonaten en/of denosumab).

Leerdoelen:

 • Wat is MRONJ? Hoe herken ik het?
 • Hoe te handelen bij MRONJ?
 • Hoe te (be)handelen bij het gebruik van botafbraakremmers (bv bisfosfonaten en/of denosumab)

Irfan Abas

CBCT & guided surgery: a change of mindset


Met de opkomst van digitale tandheelkunde kan er beter diagnostiek worden bedreven en voorspelbaarder worden behandeld. In een lezing vol digitale tandheelkunde, leert u de CBCT beter begrijpen en interpreteren. Naar welke beelden kijken we en hoe kunnen deze samen gegoten worden tot een optimale 3D dat tot een meer voorspelbare behandeling en resultaat leidt. Het tweede deel van de lezing gaan over de planning van implantaten en vooral hoe we het implantaat precies op de plek van de planning kunnen krijgen.

Leerdoelen:

 • Indicatie en toepassing van de CBCT.
 • Het begrijpen van de verschillende beelden van een CBCT.
 • De toepassingen van guided surgery binnen de orale implantologie.

Roberto Cristescu

De endodontische herbehandeling – “Just do it”




Deze presentatie neemt de deelnemers mee in het actuele wereld van de endodontische herbehandeling, waarmee de klinische aanpak probeert zo veel mogelijk minimaal invasief  te zijn, maar toch efficiënt.

Van het coronale deel van het element tot het apicale deel van het wortelkanaal, zullen we kunnen zien welk type procedures en instrumenten het meest geschikt zijn om glasvezel- of metalen stiften, guttapercha en andere vulmaterialen, afgebroken instrumenten, efficiënt te verwijderen. De voordelen en de beperkingen van deze technieken zullen worden gepresenteerd.

Leerdoelen:

 • de beschikbare technieken leren voor het verwijderen van restauratiematerialen en vulmaterialen uit de wortelkanalen tijdens een herbehandeling
 • het type instrumenten begrijpen dat in de huidige tijd het meest minimaal invasief kan zijn voor het uitvoeren van een endodontische herbehandeling

Albert Feilzer

Blind vertrouwen -Veiligheid van sieraden, piercings, cosmetica en biomaterialen




De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit beschermt ons tegen bedorven voedsel en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ons tegen slechte geneesmiddelen. Hoe zit dat dan met de middelen die de mondzorgprofessional in de praktijk gebruikt? Deze vallen in hoofdzaak onder de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen. Vele affaires hebben aangetoond dat deze bescherming niet waterdicht is. Het doel van deze lezing is om u bewust te maken dat wij vaak ten onrechte stoffen als veilig beschouwen, terwijl zij wel degelijk gezondheidseffecten kunnen hebben, welke vaak genoeg niet worden onderkend. Kan u of uw patiënt ziek worden van zijn vullingen?

Leerdoelen:

 • Het belang van een holistische kijk op de patiënts gezondheid.
 • Meer inzicht in de verschillende ‘adverse reactions’ die bij de patiënt kunnen optreden t.g.v. tandheelkundige behandelingen.
 • Inzicht in diagnostiek ten aanzien van bijwerkingen op medische hulpmiddelen.

Michiel Lieshout

Verduurzaming van de mondzorg






Om ons heen zien we de gevolgen van de opwarming van de aarde in steeds grotere vormen duidelijk worden. Niet ver weg maar voor onze neus. De zorg draagt met 7% bij aan het uitstoten van broeikasgassen. Wereldwijd staan we voor een grote uitdaging. Hoe kunnen we in de mondzorg zuinig omgaan met de natuurlijke hulpbronnen als grondstof, water en energie? Waar staan we nu en waar moeten we naartoe. Tijdens de lezing wordt de huidige stand van zaken geschetst en krijg je praktische handvatten om ook in jouw praktijk te starten met verduurzamen. Elk stapje telt, doe nu ook mee!

Leerdoelen:

 • Duurzame, toekomstbestendige mondzorg, waar willen we naar toe?
 • Hoe kunnen we minder afval produceren
 • Een praktische start, hoe doe je dat?

Kosten RTV studieprogramma 2022 | 2023

Voor deelname aan het RTV Studieprogramma betaalt u een vast bedrag, ongeacht het aantal lezingen dat u bezoekt.
RTV-leden profiteren van een aantrekkelijke korting!

INSCHRIJVEN

Wacht niet langer en vul direct het inschrijfformulier in.

Leden van de studieclub:
R.E. van Baaren (010) 466 41 18
A.K.J. Kaptein (010) 437 23 92
Mw. A. Eggink (010)2179450
Mw. S. Kasi

Locatie: Blue City
Maasboulevard 100,
3063 NS Rotterdam


NIEUWE LOCATIE

Blue City (het oude Tropicana)
Maasboulevard 100
3063 NS Rotterdam
Voor parkeren en openbaar vervoer >