RTV

STUDIEPROGRAMMA 2019-2020

De Studieclub van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging organiseert ook dit jaar weer zes lezingen, waarbij verschillende onderdelen van de tandheelkunde de revue passeren. Kijk en schrijf snel in.

GEORGANISEERD DOOR

OVER

RTV STUDIEPROGRAMMA?

De Studieclub van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging is er weer in geslaagd om zes lezingen in een breed kader van de tandheelkunde samen te stellen en daarvoor zes zeer interessante sprekers te ‘contracteren’.
Miranda Wetselaar, Irfan Abas, Joerd van der Meer, Jerry Raghoebar, Athina Mavridou en Lina Jasulaityte zullen ieder op hun deelgebied een interessante lezing houden, die u niet mag missen.

Schrijf nu snel in! Want op 11 november gaat de eerste avond al van start.

PROGRAMMA

maandag 11 november 2019

TITEL & INHOUD LEZING

SPREKER

Tandheelkundige slaapgeneeskunde: slaapapneu

Tijdens deze voordracht worden de medische achtergronden van een gezonde slaap besproken (basale kenmerken, chronobiologie en diverse slaapstadia). Daarnaast wordt ingegaan op het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS), voor de tandarts het meest relevant. Aan bod komen de epidemiologie, risicofactoren, diagnostiek en behandelmogelijkheden. Voorts wordt de CBO -richtlijn: “Diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaapapneu syndroom bij volwassenen” besproken. Handvatten worden gegeven hoe de slaapapneu patiënt in de eigen praktijk te herkennen. De tandarts kan een rol spelen bij het vervaardigen van een mandibulair repositie apparaat (MRA). Alle aspecten rondom een MRA zullen uitgebreid aan bod komen.

Leerdoelen
Na het volgen van deze lezing weet u:
- hoe u OSAS kunt herkennen bij uw patiënten
- welke behandelmogelijkheden er zijn

Miranda Wetselaar

Drs. Miranda Wetselaar-Glas

Tandheelkundige slaapgeneeskunde

maandag 25 november 2019

TITEL & INHOUD LEZING

SPREKER

Indicatie, planning en prothetiek in moderne implantologie

Om fouten te voorkomen is een goede analoge of digitale planning bij implanteren noodzakelijk. Met de juiste planning wordt de implantologie prothetisch gestuurd. Dat wil zeggen het implantaat staat ten behoeve van de kroon en niet vice versa. Het implantaat is op de juiste plek gepositioneerd: waarbij de zachte weefsels de vorm van het tandvlees van de oorspronkelijke tand of kies terugkrijgt. (emergence profile). De wijze van afdrukken voor een implantaat en de communicatie naar de technicus is vervolgens van belang. Kiezen we voor een zircoonoxide, een titanium abutment óf een combinatie van beide? Hetzelfde geldt voor de kroon: zircoonoxide, lithiumdiscilicaat of toch metaalporselein? Om af te ronden met de vraag of we de kroon gaan verschroeven of cementeren en welke nazorg we kunnen verlenen? De samenwerking én communicatie met de tandtechnicus is de sleutel tot succes.

Leerdoelen
Na het volgen van deze lezing weet u:
- hoe het implantaat kan passen in het behandelplan van de algemeen practicus
- in welke situaties een implantaat eerder geïndiceerd is dan conventioneel kroon- en brugwerk

Irfan Abas

Drs. Irfan Abas

Moderne implantologie

maandag 9 december 2019

TITEL & INHOUD LEZING

SPREKER

3D technologie in uw eigen praktijk: sneller, leuker en beter kunnen werken

In 2019 zijn een paar digitale mijlpalen bereikt. Zo zijn de intra-orale scanners nu sneller dan de traditionele afdrukmaterialen en kunnen we nu met 3D printers zo snel biocompatibele werkstukken printen dat dit aan de stoel mogelijk is. Daarnaast kan een deel van die digitale werkzaamheden door berekend worden aan uw patiënt. Van deze ontwikkelingen zijn vele collega’s zich niet bewust. Maar deze doorbraken hebben er wel voor gezorgd dat we nu sneller, leuker en beter kunnen werken met deze moderne technieken. En dat geldt niet alleen voor u, maar ook voor de andere leden van het tandheelkundige team. Door de nieuwe technologie kunt u de leden van uw team nieuwe taken en verantwoordelijkheden geven die een inspirerende uitdaging vormen voor nieuwe zorg.

Leerdoelen
Na het volgen van deze lezing weet u:
- wat de nieuwe ontwikkelingen zijn in de 3D technologie
- op welke wijze u, deze kunt toepassen in uw eigen praktijk. Zowel op het gebied van de 3D scanners als op het gebied van de 3D printers.

Joerd van der Meer

Dr. Joerd van der Meer

3D technologie

maandag 13 januari 2020

TITEL & INHOUD LEZING

SPREKER

Kaakchirurgie rondom de operatie

Door veranderingen in de praktijkvoering van tandartsen-algemeen practici zal naar verwachting meer tijd vrijkomen voor het verrichten van meer specialistische tandheelkundige ingrepen. Het chirurgisch verwijderen van een derde molaar is een voorbeeld van een van de meer specialistische werkzaamheden. De tandarts-algemeen practicus kan zich hierin bekwamen, tenminste voor zover deze ingreep in de algemene praktijk wordt uitgevoerd. Naast de benodigde vakkennis en manuele vaardigheden moet aan tal van randvoorwaarden worden voldaan alvorens op verantwoorde wijze mondchirurgie te kunnen bedrijven. Naar verwachting zal de geschoolde tandarts zich vooral toeleggen op die afwijkingen waarmee hij of zij affiniteit heeft en de behandeling van de overige afwijkingen overlaten aan andere, juist op dat terrein bekwame, collegae. Tijdens deze voordracht zal een overzicht worden gegeven van ingrepen die in een goed toegeruste algemene praktijk kunnen worden uitgevoerd. De anamnese, het onderzoek, de indicatiestelling en de medicamenteuze bestrijding van pijnklachten zullen worden belicht. Ook zal worden stilgestaan bij de nazorg en de complicaties die kunnen optreden tijdens en na de operatieve ingrepen.

Leerdoelen
Na het volgen van deze lezing weet u:
- welke operatieve ingrepen u in uw eigen praktijk zou kunnen uitvoeren
- welke nazorg u kunt bieden na een operatieve ingreep

Jerry Raghoebar

Prof. Dr. Jerry M. Raghoebar

Kaakchirurgie rondom de operatie

maandag 27 januari 2020

TITEL & INHOUD LEZING

SPREKER

Interne en externe cervicale wortelresorptie: diagnose en behandeling

Interne (ICR) en externe (ECR) cervicale wortelresorptie is vaak moeilijk te diagnosticeren en worden verwisseld, doordat ze veel overeenkomsten hebben in het klinisch en röntgenologisch beeld. De moeilijkheden worden vaak veroorzaakt door de beperkingen van de conventionele röntgenologische technieken en de soms beperkte kennis om het röntgenologisch en klinisch beeld te herkennen. Dit kan leiden tot een verkeerde diagnose en behandelplanning. In deze lezing zullen handvatten worden aangereikt om de interne en externe resorptie beter te kunnen onderscheiden en behandelvoorstellen worden gedaan. Door middel van conebeam CT, histologie en micro CT (3D modellen) zullen de verschillen worden verduidelijkt.

Leerdoelen
Na het volgen van deze lezing weet u:
- wat de specifieke kenmerken van interne en externe cervicale resorptie zijn
- hoe u interne en externe cervicale wortelresorptie van elkaar kan onderscheiden
- wat de afwegingen zijn voor tot behandeling kan worden overgegaan

Athina Mavridou

Dr. Athina Mavridou

Interne en externe cervicale wortelresorptie: diagnose en behandeling

maandag 10 FEBRUARI 2020

TITEL & INHOUD LEZING

SPREKER

Praatjes vullen geen gaatjes? Kindvriendelijke mondzorg begint bij de ouders.

Hoe kunnen we de ouders beter betrekken bij de mondverzorging van hun kind? De ouders weten het meestal wel en willen het beste voor het kind, maar er zijn vaak obstakels voor het volgen van een gezonde leefstijl. Welke communicatiemodellen kunnen we het beste gebruiken om onzekerheid bij de ouders weg te nemen, het gezin beter te ondersteunen en de oorzaak van cariës aan te pakken? Hoe gaan we om met de ingesleten gewoontes van onszelf en van onze patiënten?

Leerdoelen
Na het volgen van deze lezing weet u:
- welke communicatietechnieken werken het beste om gedrag en leefstijl van gezinnen en kinderen te helpen veranderen
- de balans te vinden tussen causale behandeling en symptoombestrijding en welke van de bestaande behandelmethoden recht doen aan het belang van het kind.

Lina Jasuliaityte

Dr. Lina Jasulaityte

Kindvriendelijke mondzorg

KOSTEN EN REGISTREREN

RTV-LID

EARLY BIRD

tot 1 oktober 2019

170.00

NA 1 OKTOBER

195.00

NIET-RTV-LID

EARLY BIRD

tot 1 oktober 2019

210.00

NA 1 OKTOBER

235.00

BIJZONDERHEDEN

Locatie:

Erasmus Expo- en Congrescentrum
3de etage
Burgemeester Oudlaan 50
3006 AD Rotterdam

Tijd:

Zaal open om 19.30 uur
Aanvang om 19.45 uur
Einde om 22.00 uur

Mail ons:

asssistente@tandartsvanbaaren.nl

Informatie:

Bij de volgende leden van de studieclub
R.E. van Baaren (010) 466 41 18
A.K.J. Kaptein (010) 437 23 92
M.E. Rijnveld (010) 485 01 01
Mw. A.M.A. Eggink (010) 217 94 50
Mw. D.L. Gambon

ONZE Partners

Hofmeester