De adhesieve
indirecte restauratie

“…Alle aspecten van succesvol indirect restaureren onder de loep…!”

DENTAL EVENTS

WEGENS GROOT SUCCES VOOR DE TWEEDE KEER GEPROLONGEERD!

2-daagse workshop op 7 en 8 november 2024 met Wiebe Derksen en Alwin van Daelen.

Inleiding

In de tandheelkundige praktijk blijkt het uitdagend een gefundeerde keuze te maken tussen directe en indirecte restauraties. Indirecte restauratieve procedures – met name indien er partieel wordt omslepen – worden vaak als complex gezien.

Het omvat uitdagende klinische stappen en beslismomenten, en bovendien is ook enige kennis van zaken over de laboratoriumfase van belang.

Door tijdsdruk, financiële afwegingen of uit gewoonte worden directe (composiet)restauraties vaak als eerste behandelkeus gezien. Het is de vraag of dat ook voor de patiënt en uzelf voor iedere indicatie de beste keus is.

workshop

Wiebe Derksen en Alwin van Daelen belichten tijdens deze 2-daagse workshop op een praktische manier het grensvlak tussen direct en indirect.

Zij bieden u, naast de theoretische onderbouwing, klinische handvatten en hands-on training voor het toepassen van indirecte restauraties en laten u zien dat minimaal invasief werken ook bij indirect werken de norm kan zijn.

U past in een ontspannen sfeer alle stappen voor een partiële kroon toe: prepareren, afdrukken (en/of scannen), tijdelijke restauratie en (adhesieve) cementatie. Daarnaast worden facings, de plastische opbouw (met- of zonder glasvezelstift) en een implantaatafdruk geoefend in de workshop. De workshop is bedoeld voor algemeen tandartsen, die zich verder wensen te verdiepen op het gebied van directe- en indirecte tandheelkunde.

De Sprekers

Alwin van Daelen

Alwin van Daelen studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds zijn afstuderen in 1984 werkzaam in de algemene praktijk.

Hij richtte in 1990 Tendens tandartsen op, een multidisciplinaire groepspraktijk in Amsterdam, waar hij zich vooral bezighoudt met prothetische behandelplanning en uitvoering bij patiënten met uitgebreide tandheelkundige problemen, waarbij de focus ligt op implantologie en esthetische tandheelkunde.

Vanaf 2015 is hij erkend door de NVVRT als restauratief tandarts en EPA-prosthodontist. Hij geeft lezingen en cursussen op het gebied van prothetische aspecten bij interdisciplinaire behandelingen.

Wiebe Derksen

Wiebe Derksen is in 2010 (Cum Laude) afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2012 startte hij een promotietraject op het ACTA naar digitalisering in de implantologie.

In dezelfde periode ronde hij de 3-jarige postgraduate opleiding Orale-Implantologie en Prothetische Tandheelkunde af. In 2013 ontving hij de ITI-Clinical Research Grant voor zijn promotie onderzoek en won in 2015 de eerste prijs bij de “3M European Talent Award”.

Daarnaast is hij is co-auteur en group-leader van de laatste drie ITI-consensus meetings over digitale ontwikkelingen in de implantologie. Zijn huidige expertise en onderzoek richt zich op Guided Surgery, intraoraal scannen, abutmentkeuzes en CAD/CAM restauraties. Daarnaast voert hij een algemene- en verwijspraktijk voor restauratieve tandheelkunde en implantologie in Arnhem.

Programma dag 1

7 november 2024
09.00 – 09.30 Ontvangst
09.30 – 10.00 Welkom en algemene introductie
10.00 – 11.00 Theorie 1 – Indicaties en casuïstiek Direct vs. Indirect
11.00 – 11.15 Pauze
11.00 – 13.00 Hands-on oefening 1 – (partiële) preparatievorm molaren
13.00 – 13.45 Lunch
13.45 – 14.30 Theorie 2 – Plastische opbouw (avitale) elementen
14.30 – 15.45 Hands-on oefening 2 – Stiftopbouw en preparatie frontelement
15.30 – 16.00 Pauze
16.00 – 17.00 Theorie 3 – Indicatie op elementniveau
17.00 – 17.30 Wrap-up – Korte samenvatting dag 1 en voorbereiding dag 2

Programma dag 2

8 november 2024
09.00 – 09.10 Ontvangst
09.15 – 10.30 Hands-on oefening 3 – Veneer preparatie
10.30 – 10.45 Pauze
10.45 – 13.00 Hands-on oefening 4 – Tijdelijke voorzieningen en conventioneel afdrukken en scannen
13.00 – 13.45 Lunch
13.45 – 14.45 Theorie 4 – Materiaalkeuzes en cementatie
14.45 – 15.30 Hands-on oefening 5 – Cementeren onlay
15.30 – 15.45 Pauze
15.45 – 16.45 Theorie 5 – Indirecte tandheelkunde toegepast
16.45 – 17.00 Wrap-up – Afsluiting van de cursus

OVERIGE INFORMATIE

Leerdoelen

  • De juiste keuzes kunnen maken tussen directe en indirecte indicaties
  • Praktische vaardigheden voor prepareren, afdrukken, tijdelijke voorzieningen en cementeren
  • Overtuigen van de patiënt met behulp van een onderbouwd behandelplan
  • Kennis en inzicht om voorspelbaar, minimaal invasief en esthetisch te werken met indirecte technieken

Kosten
€ 1.350, — inclusief diner op de eerste cursusdag en overnachting.

.

Accreditatie
Accreditatie wordt bij het KRT aangevraagd

Workshop-Locatie
In het westen of midden van nederland

Overnachtingshotel
Nader te bepalen

Dinerlocatie
Nader te bepalen

Organisatie:
Dental Events
Paul Burger
info@dentalevents.nl
06 22 94 72 31

Inschrijven 7 en 8 november 2024

U kunt zich inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier.

Na ontvangst van je inschrijving ontvangt u binnen 24 uur een mailbevestiging. Binnen 14 dagen sturen we u per e-mail de factuur voor deze 2-daagse workshop.

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hier heeft u inzage in de algemene- en annuleringsvoorwaarden van Dental Events, alsmede de klachtenregeling van Dental Events.