RTV Studieclub

studieclub RTV

DENTAL EVENTS

De Studieclub van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging organiseert ook dit jaar weer zes lezingen, waarbij verschillende onderdelen van de tandheelkunde de revue passeren.

Programma 2023-2024

 Zet de data alvast in uw agenda en bereidt u voor op boeiende presentaties en levendige discussies.

 Datum Naam
 Maandag 6 november 2023 Tom van Eijk en Joerd van der Meer
 Maandag 20 november 2023 Claar Wierink
 Maandag 11 december 2023 Leander Dubois
 Maandag 15 januari 2024 Jeroen Zweers
 Maandag 29 januari 2024 Olavo Guerreiro Viegas
 Maandag 12 februari 2024 Edris Rasta

Nieuwe Locatie

We zijn verheugd te melden dat we dit jaar op een frisse, nieuwe locatie zullen samenkomen:

Van der Valk Rotterdam Blijdorp
Energieweg 2
3041 JC Rotterdam

Direct naast de hoofdingang van Diergaarde Blijdorp.

Early Bird Korting Nieuwe Locatie

De Sprekers

Maandag 6 november 2023

Tom van Eijk en Joerd van der Meer

Botox en fillers in de tandartspraktijk: wat kan (en mag) er?
Botox en fillers staan enorm in de belangstelling mede door de invloed van de social media-sterren die er alles aan doen om er goed uit te zien op de foto’s en filmpjes. Daarmee ontstaat bij veel social media-volgers een vraag naar een beter uiterlijk, of het behoud van een jeugdig uiterlijk. Door de kennis van de anatomie van het hoofd-, halsgebied, de kennis van esthetiek van het aangezicht en de vaardigheid met injecteren zijn tandartsen bij voorkeur geschikt voor het toedienen van botox en filler injecties. In deze lezing wordt een overzicht gegeven van wat er in een tandartspraktijk mogelijk is met botox en filler injecties en ook wat de grenzen zijn van wat er bereikt kan worden.

Leerdoelen:

 • Wat is botuline toxine (“botox”) en wat kan ermee in de tandartspraktijk
 • Wat zijn fillers en wat kan ermee in de tandartspraktijk
 • Wat zijn de grenzen van de toepassing van botox en fillers

Tom van Eijk

Tom van Eijk is cosmetisch arts sinds 2003. In Amsterdam runt hij zijn Tom van Eijk Kliniek. Internationaal is hij binnen de esthetische geneeskunde het meest bekend als uitvinder van en trainer in injectietechnieken waarbij de verschillende fysische eigenschappen van hyaluronzuur optimaal worden benut; de Fern Pattern Technique, Palma Technique en Lip Tenting Technique.

Joerd van der Meer

Joerd van der Meer is tandarts en is hij parttime werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij in 2016 is gepromoveerd op 3D technologie en digitale workflows. Hij heeft een verwijspraktijk voor endodontologie in Zwolle. Tevens is hij werkzaam bij de pijnkliniek (“ Excellent Care Clinics”) in Velsen-Noord.

Claar Wierink

Zorg blijven dragen voor de kwetsbare ouderen uit uw praktijk.
‘Natuurlijk!’, zult u zeggen bij het lezen van de titel. Maar in de praktijk blijkt dat eenvoudiger gezegd dan gedaan. De zorgvraag van kwetsbare thuiswonende ouderen wordt steeds complexer. Als tandarts-algemeen practicus blijft u verantwoordelijk voor de zorg, omdat de oudere patiënt zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Interprofessionele samenwerking is noodzakelijk voor een integraal zorgplan. Maar hoe doet u dat? En welke richtlijnen kunnen behulpzaam zijn in de mondzorg voor deze kwetsbare thuiswonende ouderen?

Leerdoelen:

 • U begrijpt het belang van een integraal zorgplan, waar mondzorg deel van uitmaakt.
 • U kunt de aanbevelingen voor organisatie van de zorg voor kwetsbare ouderen in uw praktijk toepassen.
 • De aanbevelingen uit de drie KIMO-richtlijnen specifiek voor ouderen kunt u benoemen en toepassen in de praktijk.

Claar Wierink

Dr. Claar van der Maarel-Wierink (1979) behaalde haar tandartsdiploma in 2003 aan het ACTA. In 2007 rondde zij haar opleiding tot tandarts-geriatrie af aan het UMC St Radboud te Nijmegen en in 2013 promoveerde zij op het onderwerp ‘Dysphagia and poor oral health: significant risk factors of aspiration pneumonia in frail older people’.

Leander Dubois

Maxillofaciale traumatologie is meer dan tandletsel!
Aangezichtstrauma omvat een breed scala aan letsels, variërend van letsel van de tanden en kiezen tot botstructuren en weke delen. Omdat het aangezicht een anatomisch complex gebied betreft met vele vitale structuren zal verstoring van de anatomie grote functionele en esthetische gevolgen hebben. In deze voordracht zullen we de belangrijkste diagnostische overwegingen bespreken en stil staan hoe de nieuwste innovaties kunnen worden ingezet om de behandeluitkomsten te verbeteren.

Leerdoelen:

 • Herkenning van ossaal letsel van het aangezicht
 • Diagnostische work-up na aangezichtsletsel
 • Behandelmogelijkheden en technologische innovaties

Leander Dubois

Leander Dubois is sinds 2011 als MKA-chirurg werkzaam in het Amsterdam UMC in en het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. In 2022 werd hij benoemd tot hoogleraar in maxillofaciale traumatologie aan de faculteiten geneeskunde en tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich met name op hoe door inzet van innovatieve technologie de uitkomsten van post-traumatische reconstructies verbetert kunnen worden.

Jeroen Zweers

Klinische kroonverlenging in de algemene praktijk
Tandheelkundige behandelingen vinden vooral plaats aan en in een gebitselement. Het parodontium vormt daarbij het fundament van het gebitselement. Aan een gezond fundament moet je niet tornen. Of toch wel? Voor restauratieve doeleinden is het soms nodig om meer tandmateriaal supragingivaal beschikbaar te hebben. Of om esthetische redenen kan minder tandvlees gewenst zijn. Voor deze (en andere) indicaties is de klinische kroonverlenging een geschikte behandeling. In deze voordracht zal uitgebreid stil worden gestaan bij de indicatie, contra-indicatie en het postoperatieve beloop van de klinische kroonverlenging.

Leerdoelen:

 • kent achtergronden en (contra) indicaties van een klinische kroonverlenging
 • kent de verschillende fases van de klinische kroonverlenging, incl. de wondgenezing en postoperatieve zorg
 • kan verschillende hechtmaterialen en hechttechnieken indiceren

Jeroen Zweers

Sinds 2014 is Jeroen Zweers als Parodontoloog NVvP werkzaam in de Parodontologie Praktijk Groningen. Per 1 januari 2017 is hij mede-eigenaar van de praktijk. Sinds 2020 is hij universitair docent en onderzoeker aan Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het Universitair Medisch Centrum te Groningen (UMCG). Daarnaast verzorgt hij regelmatig seminars en lezingen voor tandartsen en mondhygiënisten met specifieke interesse in de relatie tussen de orale en algehele gezondheid

Olavo Guerreiro Viegas

Endodontic Missteps: Learning from Errors

Deze lezing navigeert door klinische casi, waarin veelvoorkomende endodontische complicaties worden uitgelicht. Het doel is om de deelnemers te laten zien waardoor ze ontstaan, hoe ze te voorkomen en hoe ze op te lossen. De discussie bespreekt de impact van deze complicaties op de behandelresultaten. Het is een kans om te leren van fouten en andere manieren te kennen om de klinische praktijk te verbeteren, met als ultiem voordeel de beste behandeling voor de patiënt.

Leerdoelen:

 • Het ontwikkelen van een dieper begrip van veelvoorkomende endodontische complicaties en het kennen van effectieve technieken voor hun beheer en preventie.
 • Het bespreken van de implicaties van complicaties op de behandelresultaten en hoe ze mogelijk het verloop van endodontische behandeling kunnen veranderen.
 • Het begrijpen van de waarde van leren van fouten door diepgaand onderzoek van klinische gevallen en ze gebruiken als hulpmiddel voor kritische analyse van verbetering van endodontische behandelingen in de praktijk.

Olavo Guerreiro Viegas

Oorspronkelijk uit Portugal, heeft Olavo zijn tandheelkundige diploma behaald aan de Universiteit van Coimbra in 2013, later specialiseerde hij zich in de endodontologie aan het ACTA in 2019. Hij werkt momenteel in een verwijspraktijk in Amsterdam, met een klinische praktijk die uitsluitend gericht is op endodontologie. Gepassioneerd door leren uit ervaring, pleit hij voor continue verbetering door middel van op bewijs gebaseerde oplossingen.

Edris Rasta

Verschijnselen van een ongezonde occlusie

Op een simpele en geprotocolleerde wijze, analyseren en begrijpen wat gaande is in de mond. Dit vanuit het gezicht ( anatomische gezicht analyse ) naar de mond (dentale of skeletale compensatie).

Niet alleen in complexe situaties maar ook in dagelijks werk verschillende verschijnselen en symptomen van afwijkende anatomische groei zien en ontdekken en deze in verband kunnen brengen in occlusie en functionele problematiek.

Edris Rasta

Edris Rasta staat bekend als een vooraanstaande en hooggeachte deskundige op het gebied van complex functionele en restauratieve tandtechniek en keramiek. Hij excelleert in het leveren van restauraties van topkwaliteit die een natuurlijke uitstraling hebben.
In samenwerking met tandartsen stel hij aan de hand van gedetailleerde foto’s, scans, RSP en x ray behandelplannen op. Dit traject omvat vaak diverse voorbereidende stappen, waaronder orthodontische behandelingen, implantatologie en reconstructieve ingrepen.
De kern van zijn lezing richt zich op ‘Het creëren van functionele en esthetische restauraties van het gebit’.

Kosten

De Studieclub van de Rotterdamse Tandartsen Vereniging organiseert ook dit jaar weer zes lezingen, waarbij verschillende onderdelen van de tandheelkunde de revue passeren.

Locatie
Van der Valk Rotterdam Blijdorp
Energieweg 2
Rotterdam

Tijd
Zaal open:    om 19.30 uur
Aanvang:      om 19.45 uur
Einde:          om 22.00 uur

Kosten

 Early bird (tot 1 oktober 2023) Na 1 oktober 2023
  € 195,- (voor RTV leden) € 220,- (voor RTV leden)
  € 235,- (Niet leden) € 260,- (Niet leden)

Locatie

Van der Valk Rotterdam Blijdorp
Energieweg 2
3041 JC Rotterdam

Direct naast de hoofdingang van Diergaarde Blijdorp.


Inschrijven

Inschrijven kan nu via www.dentalevents.nl Na inschrijving ontvangt u binnen twee weken per mail de bevestiging en de factuur voor uw administratie. Mocht op locatie blijken dat de nota niet is voldaan dan zullen wij na betaling u bij een volgende lezing toegang geven.

Registratie
Ten bate van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) zullen wij ook dit jaar weer uw aanwezigheid registreren. Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten.

Informatie
Bij de volgende leden van de studieclub
A.K.J. Kaptein (010) 437 23 92
Mw. A. Eggink (010) 265 14 14
Mw. S. Kasi (010) 303 44 44

Voorwaarden / Klachten

Op rotterdamsetandartsenvereniging.nl heeft u inzage in de algemene- en annuleringsvoorwaarden van RTV alsmede de Klachtenregeling RTV-Studieclub.