EEN STUDIEDAG
VOOR DE HELE PRAKTIJK

Inleiding

Leer je als kind goede mondhygiëne gewoontes, krijg je gezond te eten en te drinken en de juiste tandheelkundige zorg, dan is de kans aanmerkelijk kleiner dat er op latere leeftijd uitgebreide behandeltrajecten nodig zijn.

De focus ligt in de periode van peuter tot puber heel veel op het voorkomen van cariës en goed poetsen. In het licht van de algehele (mond) gezondheid blijken echter ook factoren zoals ademhaling en slikken, overgewicht en diabetes, onvoldoende beweging, zuur snoepgoed en erosieve gebitsslijtage als ook uitgestelde tandheelkundige/orthodontische behandelingen van grote invloed op een latere uitgebreide zorgvraag, die hoge kosten met zich meebrengen.

Alle reden om tijdens het congres Tandheelkunde van Peuter tot Puber al deze factoren te belichten en te ontdekken waar de risico’s liggen en kansen te grijpen in plaats van te missen.

Welkom op vrijdag 24 mei 2024 op de SS Rotterdam.

Maak er, op deze schitterende locatie, een studiedag voor uw hele team van, want samen kan je meer dan in je eentje.

De Sprekers

Hans van Pelt - congresvoorzitter

Hans van Pelt – congresvoorzitter


Studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1972-1978 waar hij tot op heden deeltijds verbonden is aan de opleiding tandheelkunde in Groningen. Van 1991-2011 werkzaam in het Martiniziekenhuis in Groningen en van 2011-2021 in de eerste verwijspraktijk voor Prothetiek Restauratieve tandheelkunde en Orthodontie (PRO, onderdeel van Proclin) in Rotterdam. Medeoprichter van de NVVRT. Hij is sinds 1989 gastdocent bij ACTA Quality Practice en heeft vele cursussen gegeven in Nederland, België en in andere landen. Hij was hoofdredacteur van het vaktijdschrift Tandartspraktijk en co-redacteur van de “Atlas Gebitsslijtage” (BSL) en “Zahnverschleiss” (Quintessence).

Laura Kind – moderator


Drs. L.S. (Laura) van der Knaap- Kind is tandarts-pedodontoloog. Ze studeerde in 2012 af van de opleiding tandheelkunde aan ACTA. Sindsdien is ze werkzaam bij CBT Rijnmond en een reguliere tandartspraktijk in Spijkenisse. In 2016 rondde zij de post-initiële opleiding tot tandarts-pedodontoloog af. Via CBT Rijnmond is ze verbonden aan het schisisteam van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Daarnaast is ze betrokken bij diverse tandheelkunde gerelateerde onderzoeken binnen de schisiszorg.

Dr. Dick Barendregt


Parodontologie + festival van gemiste kansen 1.0

“Het parodontaal ligament is het meest multifunctionele weefsel in de mond. In tegenstelling tot de harde weefsels dentine en glazuur is het instaat om te genezen en te regenereren. Daarmee zijn aandoeningen aan het parodontaal ligament in vele situaties behandelbaar en bruikbaar in herstel van harde (bot) en zachte weefsel (gingiva). Na deze voordracht bent u in staat on aandoeningen op parodontaal gebied te diagnosticeren en in te schatten wanneer u het regeneratie potentieel van het parodontaal ligament in te zetten.”

Leerdoelen:

 

 • Effectief diagnosticeren van de toestand van het parodontaal ligament.
 • Keuze kunnen maken voor behoud of vervangen van beschadigd parodontaal ligament.
 • Alternatieven kunnen aangeven bij een mogelijk verlies van vitaliteit van het parodontaal ligament.

Dick Barendregt studeerde in 1988 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit van Groningen en volgde daarna de postinitiële opleiding Parodontologie aan ACTA. In 1996 heeft hij de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam opgericht waar hij zich naast de parodontologie bezighoudt met de implantologie. De laatste 20 jaar is in dat kader de nadruk komen te liggen op de behandeling in interdisciplinair teamverband dat heeft geresulteerd in Proclin Rotterdam. Op 4 november 2009 promoveerde op het proefschrift “Probing around teeth” aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1 Juli 2019 is hij als Adjunct Professor.verbonden aan de afdeling parodontologie aan de Adams School of Dentistry in Chapel Hill (UNC)

Dr. Dien Gambon


De wolf in schaapskleren: het gevaar voor het kindergebit

Hoewel er tal van landelijke, regionale en lokale initiatieven zijn om de mondgezondheid van jeugdigen te verbeteren daalt de prevalentie van cariës en erosieve gebitsslijtage niet. Preventie bij – en het consumptiegedrag van jeugdigen wordt zeker op jonge leeftijd bepaalt door het gedrag van ouders. De industrie, de marketing, maar zeker ook de ‘social media’ spelen daarin een zeer grote rol. Herkent u de wolf in schaapskleren die het kindergebit bedreigt? Alleen met gedegen kennis kunnen wij als beroepsgroep ouders preventief informeren met maar één doel: een gezond en functioneel kindergebit!

Leerdoelen:

 • Inzicht in de ontwikkeling in ons gedrag in relatie tot smaak en de voorkeur voor voedingsmiddelen.
 • Inzicht in marketingstrategieën met betrekking tot preventie en het consumptiegedrag
 • Inzicht in nieuwe (positieve) ontwikkelingen op het gebied van preventie en voeding

Dien Gambon is tandarts-pedodontoloog, studeerde in 1986 af aan de R.U.U. en was lange tijd werkzaam in de algemene praktijk en Centra Bijzondere Tandheelkunde in. In 1995 startte ze een gespecialiseerde kinderpraktijk te Rotterdam waar ze tot 2018 als tandarts-pedodontoloog/ zorgcoördinator werkzaam was. Zij promoveerde op het onderwerp: ‘Dental erosion in children: riskfactors in de 21st. Century’.

Naast haar werkzaamheden bij de vakgroep Kindertandheelkunde UMCG-CTM en als onderzoeker bij de afdeling Orale biochemie ACTA, publiceert zij regelmatig tandheelkundige artikelen en draagt zij met haar presentaties bij aan bij- en nascholing en (inter)nationale congressen en symposia. Daarnaast is zij redacteur/auteur verbonden aan het NTvT. Haar klinische- en onderzoeksinteresse omvatten kindertandheelkunde, erosieve gebitsslijtage, kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en lifestyle en voeding in relatie tot de mondgezondheid.

Peter Helderop


Over de tong, tips en tops over afwijkende mondgewoonten

Myofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de orale spieren. Een multidisciplinaire samenwerking met mondzorgkundigen, tandartsen en orthodontisten is wenselijk voor een stabiel eindresultaat.

De logopedist werkt met objectieve meetinstrumenten zoals de Myolip Meter (lipsterktemeter), de Payne-techniek (visualiseren van het slikpatroon d.m.v. fluorescentietechniek). Het Measuring Station 430 meet met een digitale sonde de druksterkte van de M. Orbicularis Oris, de contractiekracht van de M. Masseter, de extensiekracht van de tong en de lipspanning.

Tijdens de presentatie wordt aan de hand van theorie, praktische voorbeelden en casuïstiek nader toegelicht hoe de relatie tussen abnormale spierfuncties en afwijkende morfologie c.q. occlusie te herkennen en hoe we kunnen samenwerken om het evenwicht te kunnen herstellen.

Bio

Na zijn studie logopedie aan de Leidse Hogeschool heeft Peter Helderop zich in 1989 gevestigd als logopedist. Twee van zijn logopediepraktijken zijn gevestigd in een tandartsenpraktijk. Hij heeft zijn aanvullende opleiding op het gebied van de oro-myofunctionele-, stem-, stotter-, spraak- en taaltherapie in zowel binnen als buitenland opgedaan. Het grootste deel van de tijd is hij werkzaam in de logopediepraktijk. Daarnaast geeft hij lezingen OMFT en nascholingen Logopedie en Tandheelkunde. Hij is lid geweest van vele werkgroepen en commissies van de NVLF en de Ned. Maatschappij tbv Tandheelkunde en de Arbeitskreis für Myofunctionelle Therapie in Duitsland. Hij heeft meegewerkt aan het ontwikkeling van de richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen van de NMT. Tevens is hij (gast)docent op de ACTA te Amsterdam voor de opleiding Kindertandheelkunde en  voor de CEPCD te Oisterwijk. Van 2002 tot 2012 was hij vicevoorzitter van het Verenigingsbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Vanaf 2012 tot en met 2017 was hij lid van de ledenraad van de NVLF. Peter geeft al meer dan 25 jaar post HBO nascholingen Logopedie en Tandheelkunde OMFT .

Dr. Erik Reukers


Help! Een kind met een scheve tand.

De ontwikkeling van een kindergebit is een fascinerend reis in de tijd. Er zijn veel momenten waarop die reis kan worden verstoord waardoor het einddoel, een mooi en goed functionerend blijvend gebit, uit het zicht kan raken. Aan de hand van de normale en de afwijkende gebitsontwikkeling leert u te kijken waar de reis afwijkt en wat kan worden gedaan om weer op het juiste pad te komen.

Leerdoelen:

 • herkennen van afwijkende gebitsontwikkeling
 • kind en ouders een realistisch beeld schetsen van wat wel en wat niet mogelijk is als wordt ingegrepen in de afwijkende gebitsontwikkeling
 • opstellen van een langetermijnplanning bij ontbrekende elementen door zowel agenesie als trauma

Erik Reukers (1985 Tandheelkunde en 1995 Orthodontie) heeft als jeugdtandarts gewerkt bij

de JTV en als algemeen tandarts in zijn eigen praktijk in Hengelo (Gld). Na de specialisatie

werkt hij in zijn orthodontistenpraktijk in Nijmegen. Hij was PAOT-cursusleider van de

orthodontiecursussen van de Radboud Universiteit en (mede-)auteur van de KNMT iQualcursus

“Valkuilen bij orthodontische behandelingen bij kinderen” (2015). Tegenwoordig legt hij zich

met name toe op de interdisciplinaire behandeling van agenesie en trauma bij kinderen.

Prof. dr. David J. Manton


Cariësmanagement bij peuters en pubers

Dental caries is still a significant problem in children and adolescents and is linked strongly to disadvantage and developmental defects of enamel such as MIH. Early identification of increased caries risk allows the chance to change risk factors and remineralize early lesions. The detection and diagnosis of early lesions has challenges, and diagnostic accuracy may be assisted using medical Artificial Intelligence (AI).  Once restorative management is required, options are available for both primary and permanent dentitions, depending on size and location of the lesion, age of the child, and ongoing caries risk.

Leerdoelen:

 • To understand the caries process and the associated risk factors
 • To understand methods to detect, diagnose and quantify carious lesions
 • To understand restorative options for both the primary and permanent dentitions.

David Manton has spent nearly 40 years in private practice and academia and is currently a Professor of Paediatric Dentistry at the UMCG and a visiting professor at ACTA. He is an associate editor of Caries Research and on the advisory panel (board) of the European Caries Research Association (ORCA). Over the past 20 years David has spoken throughout Australia, Asia and Europe and has wide ranging research experience in developmental defects of enamel (especially MIH), resin infiltration of MIH lesions, CPP-ACP, Minimum Intervention Dentistry, and the use of calcium silicates in endodontics. He has published more than 170 manuscripts in peer-reviewed journals and has been cited more than 9000 times since 2018. He is currently supervising far too many PhD and masterstudent research projects.

Prof. dr. Luc Marks


Endodontie bij het kind – over feiten en fictie

Een wortelkanaalbehandeling bij het kind zou absoluut geen uitdaging mogen/moeten zijn voor de algemeen tandarts in Nederland. In deze lezing wordt een overzicht gegeven van de verschillende gangbare technieken bij de endodontische behandeling in het melkgebit waarbij naast de technische aspecten ook stilgestaan wordt bij de lange termijn resultaten. Naast het melkgebit wordt er ook gefocust op de problematiek van de behandeling van de definitieve gebitselementen met open apex.

Leerdoelen:

 • Wortelkanaalbehandeling in het melkgebit.
 • Lange termijn resultaten van wortelkanaalbehandeling in het melkgebit.
 • De (spoed)behandeling van de open apex

Luc Marks (kindertandarts en tandarts bijzondere Tandheelkunde) is momenteel hoofd Bijzondere Tandheelkunde Univ. Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en gastmedewerker Universiteit Gent. Voorheen was hij afdelingshoofd CTM-UMCG Groningen. Belangrijkste interessegebieden zijn de behandeling van personen met een beperking met inclusie van epidemiologie en ethiek. Hij publiceerde meer dan 100 peer reviewed papers/ hoofdstukken in boeken en was promotor van verscheidene PhD thesissen. Internationaal is hij op heden, als coach en externe examinator, verbonden aan de Universiteiten van Dublin, Jönköping en Hong Kong.

Marcel Linssen


Aangeboren afwijkingen, het belang van tijdige herkenning en behandeling

 

Erfelijke afwijkingen als multipele agenesieën en Amelogenesis Imperfecta (AI) worden vaak te laat gediagnostiseerd waardoor waardevolle interventiemogelijkheden gemist worden. Herstel van anatomie voorafgaand aan de tweede wisselfase maakt orthodontische behandeling eenvoudiger, voorspelbaar en maakt normale ontwikkeling van het dento-alveolaire complex mogelijk. Vroegtijdige behandeling van Amelogenesis Imperfecta (AI) kan schade voorkomen en verbetert het zelfbeeld en de zelfzorg van de patiënt. Veel van deze interventies kunnen door de algemeen practicus uitgevoerd worden.

Leerdoelen:

 • Herkennen en diagnosticeren van aangeboren afwijkingen
 • Weten welke interventies en behandelingen in de praktijk kunnen worden uitgevoerd
 • Wanneer is het juiste moment van doorverwijzing

Marcel Linssen (restauratief tandarts (NVVRT) en Fellow of EPA), doctoraal RU Utrecht in 1988 met een cum laude voor praktijk en tandartsexamen in 1989 aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft in 1991 een groepspraktijk opgezet met twee collega’s. De afgelopen 10 jaar was hij werkzaam bij PROCLIN-Rotterdam waar hij zich heeft toegelegd op uitgebreide gebitsrehabilitaties in een interdisciplinaire organisatie.  In 2015 erkend als restauratief tandarts door de NVVRT en daarna als prosthodontist door de EPA. Zijn aandachtsgebieden zijn uitgebreid dentaal trauma, Amelogenesis Imperfecta, oligodontie, slijtage en autotransplantatie.

Marcel Linssen


Festival van de gemiste kansen 2.0 Het belang van tijdige herkenning en behandeling van afwijkend mondgedrag 

Afwijkend mondgedrag en de invloed op gelaatsgroei, positie en morfologie van de dentitie worden vaak te laat gediagnostiseerd. Het ontstane ongunstige krachtenspel laat al vroeg zijn sporen na zonder dat de patiënt last ervaart.

Omdat waardevolle interventiemogelijkheden gemist worden is er op latere leeftijd vaak al onnodig veel in de mond geïnvesteerd zonder er stabiliteit en duurzaamheid voor terug te hebben gekregen. Het zou goed zijn als we deze impasse kunnen doorbreken door betere diagnostiek op jonge leeftijd en tijdig preventief-reconstructief handelen. Dat is niet alleen zinvol voor de patiënt, maar voorkomt frustraties later en is dus ook super interessant voor de tandarts. Deze voordracht laat voorbeelden zien wat er kan gebeuren als we de diagnose op jonge leeftijd missen. Daarnaast wordt een systematische aanpak getoond die de ontwikkeling van een gezonde en duurzame dentitie ondersteunt.

Leerdoelen:

 • Herkennen en diagnosticeren van afwijkend mondgedrag en symptomen van het dentoalveolaire complex
 • Weten welke interventies en behandelingen in de praktijk kunnen worden uitgevoerd
 • Het juiste moment van doorverwijzing kiezen

Sjoerd, volgde na de basisopleiding (Nijmegen) 10 postdoctorale universiteitsjaren in Basel (CH) en Freiburg (D) en werd erkend voor de Zwitserse specialisatie in de reconstructieve tandheelkunde (SSRD), de Duitse specialisatie in prothetische tandheelkunde en materiaalkunde (DGPro) en behaalde zijn doctorstitel in Freiburg. Sjoerd Smeekens is erkend tot Europees specialist in prosthodontics (Fellow of EPA) en restauratief tandarts (NVVRT). Na externe docentschappen aan de universiteiten van Nijmegen en Pennsylvania (USA) heeft hij de Kliniek en Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde in Beuningen opgezet, waar hij met veel enthousiasme behandelt en doceert.

Dagprogramma

Tandheelkunde Van Peuter tot Puber
Tijd Informatie
8.00 – 9.00 Ontvangst en inschrijving
9.00 – 9.05 Opening door Dr. Hans van Pelt, congresvoorzitter
9.05 – 9.15 Inleiding door de moderatoren Laura Kind en Dick Barendregt
9.15 – 9.55 Dr. Dien Gambon – De wolf in schaapskleren: het gevaar voor het kindergebit
9.55 – 10.35 Peter Helderop – Over de tong, tips en tops over afwijkende mondgewoonten
10.35 – 11.10 Koffie-Break
11.10 – 11.55 Dr. Erik Reukers – Help! Een kind met een scheve tand
11.55 – 12.30 Dr. Dick Barendregt – Festival van de gemiste kansen 1.0
12.30 – 13.30 Lunch-Break
13.30 – 14.10 Prof. dr. David Manton – Cariësmanagement bij peuters en pubers
14.10 – 14.50 Prof. Dr. Luc Marks – Endodontie bij het kind – over feiten en fictie
14.50 – 15.20 Thee-Break
15.20 – 16.00 Marcel Linssen – Aangeboren afwijkingen, het belang van tijdige herkenning en behandeling in de algemene praktijk
16.00 – 16.40 Sjoerd Smeekens, DMD – Festival van de gemiste kansen 2.0
16.40 – 17.00 Afronding van het congres met alle sprekers
17.00 Borrel aan dek met uitzicht op de skyline van Rotterdam

Kosten

Tijd
Inloop:           vanaf 08:00 uur
Aanvang:      om 09.00 uur
Einde:             om 17.00 uur

Kosten
€ 435,– voor tandartsen
€ 335,– voor preventie-assistenten / mondhygiënisten

Let op:

Informeer via info@dentalevents.nl of telefonisch via 06 22 94 72 31 naar het aantrekkelijke teamtarief (minimaal 4 personen).

Locatie

SS Rotterdam
3e Katendrechtse hoofd 25
Rotterdam

Informatie over parkeren en OV


Inschrijven en contact

U kunt zich inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u binnen een week een mailbevestiging. Binnen 14 dagen sturen we u per e-mail de factuur voor dit congres.

Accreditatie
Accreditatie wordt bij het KRT en KRM aangevraagd

Contact

Dental Events
T.a.v. J.P. Burger
A. Knottenbeltsingel 38
3135 HD  VLAARDINGEN
Email: info@dentalevents.nl  Tel: 06 22947231
Naar aanleiding van uw vraag ontvangt u binnen 48 uur een reactie.

Voorwaarden / Klachten

Hier heeft u inzage in de algemene- en annuleringsvoorwaarden van Dental Events, alsmede de klachtenregeling van Dental Events.